1. Specyfikacja:


Kolor

biao szary

Zawarto CaCO3*

min. 90%

Zwarto CaO*

50%

Czci nierozpuszczalne w wodzie

max. 3-4%

pH

7-8

Wilgotno

max. 10%

*- w przeliczeniu na such mas

2. Zalecane dawkowanie w t/ha:


Gleby

B. Kwane

Kwane

L. Kwane

B. lekkie

1

0,7

0,4

Lekkie

1,2

1

0,7

rednie

1,6

1,3

0,8

Cikie

2

1,5

1

Uytki zielone

1

0,7

0,4

3. Przedziay potrzeb wapniowania:

Kategoria

agronomiczna

gleby

pH dla przedziau potrzeb wapniowania

konieczne

potrzebne

wskazane

ograniczone

zbdne

Bardzo lekkie

do 4,0

4,1-5,5

4,6-5,0

5,1-5,5

od 5,6

Lekkie

do 4,5

4,6-5,0

5,1-5,5

5,6-6,0

od 6,1

rednie

do 5,0

5,1-5,5

5,6-6,0

6,1-6,5

od 6,6

Cikie

do 5,5

5,6-6,0

6,1-6,5

6,6-7,0

od 7,1

Uytki zielone

do 5,0

5,1-5,5

5,6-6,0

-

-

4. Dawki wapna na gruntach ornych w tonach CaO/ha:

Kategoria

agronomiczna

gleby

Odczyn gleby (pH)

bardzo kwany

kwany

lekko kwany

<4,1

4,1-4,5

4,6-5,0

5,1-5,5

5,6-6,0

6,1-6,5

Bardzo lekka

3,5

3,0

2,0

-

-

-

Lekka

3,5

3,0

2,0

1,0

-

-

rednia

5,5

5,0

4,0

2,5

1,0

-

Cika

6,0

6,0

4,5

3,0

2,0

1,5

5. Dostpne opakowania:

- wiaderka 10kg

- worki 25kg, 40kg

- big-bagi 500kg

6. Zasady przechowywania i transport:

- w suchym, zabezpieczonym przed wilgoci i opadami miejscu

- produkt higroskopijny

7. Zakres stosowania nawozu

Do wszystkich gleb wymagajcych wapnowania: upraw polowych, warzywnych, szklarniowych, sadowniczych, uytkw zielonych.

8. Wielko dawek nawozu

Od 1 do 4t/ha (w zalenoci od pH i kategorii agronomicznej gleby-tabela)

9. Termin stosowania

Wiosna, lato, jesie - przed ork, przedsiewnie, pogwnie.

10. Okres przydatnoci (wanoci)

Minimum sze miesicy od daty produkcji pod warunkiem zabezpieczenia nawozu przed kontaktem z wilgoci.

11. rodki ostronoci przy przechowywaniu i stosowaniu nawozu

Podczas rozsiewu chroni oczy (okulary) i ukad oddechowy (maska). W wypadku zabrudzenia oczu przemy du iloci biecej wody, a w razie spoycia skontaktowa si z lekarzem.

12. Magazynowanie

Produkt powinien by skadowany w suchym miejscu zabezpieczony przed zawilgoceniem, przemarzaniem i zabrudzeniem (odizolowany od podoa)

Producent nie odpowiada za szkody zaistniae w wyniku stosowania nawozu w trudnych warunkach pogodowych oraz nieprawidowego magazynowania.