Kreda nawozowa typ 06a

1) Parametry chemiczno-fizyczne:


KREDA NAWOZOWA GRANULOWANA

1

Kolor

biao szary

2

Zawarto CaCO3

72 %

3

Zawarto CaO

40%

4

Czci nierozpuszczalne w wodzie

4%

5

pH wodnej suspensji

8

6

Wilgotno

max 10%

2) Zastosowanie gwne:


Odkwaszanie gleb wszystkich kategorii agronomicznych, poprawa ich struktury i yznoci

- ogrodnictwo i warzywnictwo

- rolnictwo ekologiczne wiadectwo kwalifikacyjne NR NE/49/2005


3) Zastosowanie dodatkowe:


Oczyszczenie i neutralizacja

- osadw ze ciekw komunalnych

- wd staww hodowlanych, jezior, rzek

- gnojownicy