Składowanie materiałów

 

Plac utwardzony o powierzchni 3240m². Możliwość obsługi, załadunku
maszynami specjalistycznymi. Dopuszczalny kolejowy transport materiału
(stacja Sławków). Teren całodobowo strzeżony i monitorowany.