Zadaszone pomieszczenia o cznej wielkoci 500m?. Moliwo obsugi
przechowywanego materiau dwoma wzkami widowymi oraz wykonywania
dokadnych pomiarw wagowych.

Pierwsza poowa magazynu o cakowitej powierzchni 1350m?. Powierzchnia
100% zadaszona, wyposaona w suwnic. Moliwo zaadunku, rozadunku
pojazdw wielkogabarytowych. Budynek zamykany oraz ochraniany.

Druga cz magazynu o cakowitej powierzchni 1350m?. Moliwo
obsugi materiau wzkami widowymi oraz wykonywania dokadnych
pomiarw wagowych. Obszar zabezpieczony przed opadami.