Magazynowanie materiałów

 

Zadaszone pomieszczenia o łącznej wielkości 500m². Możliwość obsługi
przechowywanego materiału dwoma wózkami widłowymi oraz wykonywania
dokładnych pomiarów wagowych.

 

Pierwsza połowa magazynu o całkowitej powierzchni 1350m². Powierzchnia
100% zadaszona, wyposażona w suwnicę. Możliwość załadunku, rozładunku
pojazdów wielkogabarytowych. Budynek zamykany oraz ochraniany.

 

Druga część magazynu o całkowitej powierzchni 1350m². Możliwość
obsługi materiału wózkami widłowymi oraz wykonywania dokładnych
pomiarów wagowych. Obszar zabezpieczony przed opadami.