Nawóz wapniowy na bazie kredy piszącej typ 06a

 

1. Specyfikacja:


Kolor

biało szary

Zawartość CaCO3*

min. 90%

Zwartość CaO*

50%

Części nierozpuszczalne w wodzie

max. 3-4%

pH

7-8

Wilgotność

max. 10%

 

*- w przeliczeniu na suchą masę

 

2. Zalecane dawkowanie w t/ha:


Gleby

B. Kwaśne

Kwaśne

L. Kwaśne

B. lekkie

1

0,7

0,4

Lekkie

1,2

1

0,7

Średnie

1,6

1,3

0,8

Ciężkie

2

1,5

1

Użytki zielone

1

0,7

0,4

 

 

3. Przedziały potrzeb wapniowania:

 

Kategoria

agronomiczna

gleby

pH dla przedziału potrzeb wapniowania

konieczne

potrzebne

wskazane

ograniczone

zbędne

Bardzo lekkie

do 4,0

4,1-5,5

4,6-5,0

5,1-5,5

od 5,6

Lekkie

do 4,5

4,6-5,0

5,1-5,5

5,6-6,0

od 6,1

Średnie

do 5,0

5,1-5,5

5,6-6,0

6,1-6,5

od 6,6

Ciężkie

do 5,5

5,6-6,0

6,1-6,5

6,6-7,0

od 7,1

Użytki zielone

do 5,0

5,1-5,5

5,6-6,0

-

-

 

 

4. Dawki wapna na gruntach ornych w tonach CaO/ha:

 

Kategoria

agronomiczna

gleby

Odczyn gleby (pH)

bardzo kwaśny

kwaśny

lekko kwaśny

<4,1

4,1-4,5

4,6-5,0

5,1-5,5

5,6-6,0

6,1-6,5

Bardzo lekka

3,5

3,0

2,0

-

-

-

Lekka

3,5

3,0

2,0

1,0

-

-

Średnia

5,5

5,0

4,0

2,5

1,0

-

Ciężka

6,0

6,0

4,5

3,0

2,0

1,5

 

 

5. Dostępne opakowania:

- wiaderka 10kg

- worki 25kg, 40kg

- big-bagi  500kg

 

6. Zasady przechowywania i transport:

- w suchym, zabezpieczonym przed wilgocią i opadami miejscu

- produkt higroskopijny

 

7. Zakres stosowania nawozu

Do wszystkich gleb wymagających wapnowania: upraw polowych, warzywnych, szklarniowych, sadowniczych, użytków zielonych.

 

8. Wielkość dawek nawozu

Od 1 do 4t/ha (w zależności od pH i kategorii agronomicznej gleby-tabela)

 

9. Termin stosowania

Wiosna, lato, jesień - przed orką, przedsiewnie, pogłównie.

 

10. Okres przydatności (ważności)

Minimum sześć miesięcy od daty produkcji pod warunkiem zabezpieczenia nawozu przed kontaktem z wilgocią.

 

11. Środki ostrożności przy przechowywaniu i stosowaniu nawozu

Podczas rozsiewu chronić oczy (okulary) i układ oddechowy (maska). W wypadku zabrudzenia oczu przemyć dużą ilością bieżącej wody, a w razie spożycia skontaktować się z lekarzem.

 

12. Magazynowanie

Produkt powinien być składowany w suchym miejscu zabezpieczony przed zawilgoceniem, przemarzaniem i zabrudzeniem (odizolowany od podłoża)

 

Producent nie odpowiada za szkody zaistniałe w wyniku stosowania nawozu w trudnych warunkach pogodowych oraz nieprawidłowego magazynowania.