Dolomit granulowany

Optymalne dawki nawozw wapniowo-magnezowych w t/ha CaO + MgO 1/

Kategoria

agronomiczna

gleby

Zawarto magnezu w glebie

bardzo niska

niska

przedzia potrzeb wapnowania

konieczne

potrzebne

konieczne

potrzebne

Bardzo lekkie

1,5

1,0

1,0

0,7

Lekkie

1,7

1,2

1,2

0,8

rednie

2,2

1,5

1,5

1,0

Cikie

3,0

1,5

2,0

1,0

1/ o stosunku Ca:Mg jak 3-2:1