Dolomit granulowany

 

Optymalne dawki nawozów wapniowo-magnezowych w t/ha CaO + MgO 1/

 

Kategoria

agronomiczna

gleby

Zawartość magnezu w glebie

bardzo niska

niska

przedział potrzeb wapnowania

konieczne

potrzebne

konieczne

potrzebne

Bardzo lekkie

1,5

1,0

1,0

0,7

Lekkie

1,7

1,2

1,2

0,8

Średnie

2,2

1,5

1,5

1,0

Ciężkie

3,0

1,5

2,0

1,0

 

1/ o stosunku Ca:Mg jak 3-2:1