Produkcja i sprzeda

Maszyny

Usugi

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja mająca na celu podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez zakup linii technologicznej co spowoduje poprawę jakości sprzedawanych wyrobów chemicznych i zwiększenie ich asortymentu. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013